संस्कृत-वेबफलकम्
Sanskrit site
उपक्रमणिका
Home
पत्रेभ्य आह्वानम्
Call for papers
समितयः
Committees
कार्यक्रमः
Schedule
पुनरीक्षकप्रवेशः
Reviewer login
पञ्जीकरणम्
Registration
पत्रसमर्पणम्
Paper submission
सम्पर्कः
Contact

॥ प्राध्यापकानां मार्गदर्शकसमितिः ॥

१. प्रो० शशिप्रभाकुमारः, आचार्या, विशिष्टसंस्कृताध्ययनकेन्द्रम्, ज.ने.वि., नवदेहली ।
२. प्रो० चौडूरि उपेन्द्ररावः, आचार्यः, विशिष्टसंस्कृताध्ययनकेन्द्रम्, ज.ने.वि., नवदेहली ।
३. प्रो० गिरीशनाथझा, आचार्यः, विशिष्टसंस्कृताध्ययनकेन्द्रम्, ज.ने.वि., नवदेहली ।
४. डॉ० सन्तोषकुमारशुक्लः, सहाचार्यः, विशिष्टसंस्कृताध्ययनकेन्द्रम्, ज.ने.वि., नवदेहली ।
५. डॉ० हरिराममिश्रः, सहायकाचार्यः, विशिष्टसंस्कृताध्ययनकेन्द्रम्, ज.ने.वि., नवदेहली ।
६. डॉ० रामनाथझा, सहाचार्यः, विशिष्टसंस्कृताध्ययनकेन्द्रम्, ज.ने.वि., नवदेहली ।
७. डॉ० रजनीशकुमारमिश्रः, सहाचार्यः, विशिष्टसंस्कृताध्ययनकेन्द्रम्, ज.ने.वि., नवदेहली ।
८. डॉ० सत्यमूर्तिः, सहाचार्यः, विशिष्टसंस्कृताध्ययनकेन्द्रम्, ज.ने.वि., नवदेहली ।
९. डॉ० सुधीरकुमार आर्यः, सहाचार्यः, विशिष्टसंस्कृताध्ययनकेन्द्रम्, ज.ने.वि., नवदेहली ।
१०. डॉ० टी० महेन्द्रः, सहायकाचार्यः, विशिष्टसंस्कृताध्ययनकेन्द्रम्, ज.ने.वि., नवदेहली ।

॥ छात्राणां मार्गदर्शकसमितिः ॥

१. कुमारनृपेन्द्रपाठकः 09958537244
२. मणिशङ्करद्विवेदी 09868326432
३. प्रवीणकुमारद्विवेदी 09911039794
४. हरीशकुकरेती 09013702287
५. सत्यनारायणः 09911440320
६. भैरोसिंहमीना 08010612330
७. अन्नुशर्मा 08860238308
८. वालखडेभूपेन्द्रारुणः 09582349112

॥ शोधपत्रसमीक्षासमितिः ॥

क्र.
नाम
पदः
विश्वविद्यालयः
1 डॉ० कुलदीपः Guest Faculty Jawaharlal Nehru University, New Delhi
2 डॉ. देवेन्द्रसिंहः Assistance Professor Sachi University of Buddhist-Indic Studies , Bhopal (M.P.)
3 डॉ. विश्वेशः Assistance Professor Government Girls Degree College, Saharanpur
C.C.S. University, Meerut (U.P.)
4 डॉ. विश्वबन्धुः Assistance Professor Sachi University of Buddhist-Indic Studies , Bhopal (M.P.)
5 श्री दीप्रो चक्रवर्ती Assistance Professor Gurudas College, (W.B.)
6 डॉ. अनिलप्रतापगिरिः Assistance Professor Department Of Sanskrit, Pondicherry Central University, Pondicherry- 605014
7 सुश्री जया साहा Assistance Professor Department Of Sanskrit, Tripura University, Agartala - 799022
8 डॉ. कपिलगौतमः Assistance Professor Vardhman Mahaveer Open University, Kota, (Raj.)
9 सुश्री शिल्पी Assistance Professor Chakdaha College, (W.B.)
10 डॉ. ममता त्रिपाठी Assistance Professor Gargi college, Delhi University, New Delhi
11 सुश्री अनुश्रिता मण्डलः Assistance Professor Surendranath College, (W.B.)
12 डॉ. ठाकुरशिवलोचनशाण्डिल्यः Assistance Professor Department of Sanskrit, Banaras Hindu University, Varanasi (U.P.)
13 सुश्री देवलीना साइकिया Assistance Professor Department of Sanskrit, The University of Burdwan (W.B.)
14 श्री पार्थसारथिः Assistance Professor Department of Sanskrit, Tripura University, Tripura
15 श्री पारितोषः Assistance Professor Karnataka Samskrit University, Karnataka

आयोजनसमितिसदस्याः

१. नारायणदत्तमिश्रः
२. राजकिशोरशास्त्री
३. यीशनारायणद्विवेदी
४. अङ्कुशकुमारः
५. अनिलकुमार आर्यः
६. वेदांशुः
७. अनिलकुमारः
८. पूजा सिंहः
९. खुशबू शुक्ला
१०. सोनमती पटेलः
११. जितेन्द्रः
१२. शिप्रा सिंहः
१३. शिलादित्यहलदारः
१४. निधित्रिपाठी
१५. वशिष्ठबहुगुणा
१६. राघवेन्द्रमिश्रः
१७. बलराम आर्यः


विशिष्ट-संस्कृत-अध्ययन-केन्द्रम्
जवाहरलाल-नेहरू-विश्वविद्यालयः
नवदेहली - ११००६७
nscs.css.jnu@gmail.com